กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนต่อไปนี้ 

  
 1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยคม   เลขที่  2/3  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย    อำเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย 64000  
      โทรศัพท์ 055-611-786    โทรสาร  055-612-848
   2.โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด    อำเภอเมือง     จังหวัดมหาสารคาม 44000
       โทรศัพท์ 043-711585       โทรสาร 043-722400
   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
       โทรศัพท์  075-640-522.      โทรสาร  075-640-522
   4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร  หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
      โทรศัพท์ 034839201 โทรสาร  034845212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)

       รับนักเรียนชาย/นักเรียนหญิง ที่มีส่วนสูง 160 เซ็นติเมตรขึ้นไป
 
      รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วย ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ี 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 )

สถานีข่าวตูมใหญ่วิทยา

สถานีข่าวตูมใหญ่วิทยา

ข่าวจากแฟนเพจโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.32

ข่าวกิจกรรม สพม.32นักเรียนคลิกเลย

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
http://result.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx
https://www.facebook.com/groups/grade2557tw/
เข้าร่วมกลุ่มแล้วได้อะไร
-ดูตารางเรียน
-ดูผลการเรียน
-สอบถามเกี่ยวกับการเรียน
-ข่าวงานทะเบียนและวัดผล
-ข่าวงานส่วนอื่นๆของโรงเรียน

วิดีโอ/โทรทัศน์การศึกษา

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
http://www.thaiteachers.tv
http://krutube.thinkttt.com/
www.thinkttt.com
http://www.schooltube.com
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php

หน่วยงานการศึกษา

http://ssbr.go.th
http://www.moe.go.th/
http://mcmk.obec.go.th

จำนวนครั้งการเข้าชมเว็บไซต์