ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
https://drive.google.com/file/d/1n5bFw70WcYzbtOvglZLlPENntA-DJTsI/view?usp=sharing

 
     ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(หนังสือเรียน)  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

   อัปโหลด 5 ก.พ. 2563 โดย admin
 
     ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

   อัปโหลด 20 พ.ย. 2561 โดย admin
 
 
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

   อัปโหลด 7 มี.ค. 2561 โดย admin
 
 
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   อัปโหลด 23 ก.พ. 2561 โดย admin
 
 
   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ฉบับแก้ไข)การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตามประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   อัปโหลด 22 ก.พ. 2561 โดย admin
 
 
   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   อัปโหลด 21 ก.พ. 2561 โดย admin
 
 
   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตามประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   อัปโหลด 21 ก.พ. 2561 โดย admin

 
   
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

  อัปโหลด 20 ก.พ. 2561 โดย admin 
   
   


สถานีข่าวตูมใหญ่วิทยา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

สถานีข่าวตูมใหญ่วิทยา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวจากแฟนเพจโรงเรียน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

นักเรียนคลิกเลย

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
http://result.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx
https://www.facebook.com/groups/grade2557tw/
เข้าร่วมกลุ่มแล้วได้อะไร
-ดูตารางเรียน
-ดูผลการเรียน
-สอบถามเกี่ยวกับการเรียน
-ข่าวงานทะเบียนและวัดผล
-ข่าวงานส่วนอื่นๆของโรงเรียน

วิดีโอ/โทรทัศน์การศึกษา

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
http://www.thaiteachers.tv
http://krutube.thinkttt.com/
www.thinkttt.com
http://www.schooltube.com
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php

หน่วยงานการศึกษา

http://ssbr.go.th
http://www.moe.go.th/
http://mcmk.obec.go.th

จำนวนครั้งการเข้าชมเว็บไซต์

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget