กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่ายคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjbW8teS1FbUZIQ1k?usp=sharing

 ขั้นตอนการดำเนินการรับบริจาคช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjUXc2LW5PWnZlMGs/view?usp=sharing


Comments