กลุ่มบริหารงานธุรการคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

 คู่มือบริหารงานกลุ่มบริหารงานธุรการ

https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjSFRCektSaDlNcEk?usp=sharing

 คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)
https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjVm9EbUpkTHA3UkE?usp=sharing