กลุ่มบริหารงานวิชาการคู่มือการจัดกิจกรรม/โครงการ ของงานวิชาการ(คลิกที่ภาพปกเพื่อเข้าดูรายละเอียดกิจกรรม)

คู่มือขั้นตอนงานทะเบียนวัดผล                      คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ                แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
http://toomyai.ac.th/up_files/academic/tabian.pdf       https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjZlIxaTFZTE5TY28/view?usp=sharing      https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjRGl3ZExpR01FOU0/view?usp=sharing

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอแก้ 0 ร มส
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjd0RMTGVjdEtkZVk/view?usp=sharing

คำสั่งงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

 ที่คำสั่งที่ เรื่อง วันที่ปฏิบัติ
1 55/2559 คณะกรรมการกำกับห้องสอบจัดชั้นเรียน 28,30 มีนาคม 2559