กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

ขั้นตอนการยืมเงินราชการ
(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)
https://drive.google.com/open?id=0B7_S_6yoSnZjSnZOLWlydV9hVGM

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjVldhNVJYanJOaGc/view?usp=sharing

 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjaVRXamxKeV9SOUk/view?usp=sharing