กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566
ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562
 
ปีงบประมาณ 2561


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

 คู่มือการปฏิบัติงาน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ปี 2561

https://drive.google.com/file/d/1g0nEiPYq0x8zJVloqHXjQeYc_9GEVy3i/view?usp=sharing


 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjdFd6RkxqX2UtVlk

 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjVDFLa1RJT19hcVk/view?usp=sharing

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
รายงานการใช้เงินตามโครงการปีงบประมาณ 2559  19 เม.ย. 2559 20:44 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  487 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ต.ค. 2560 02:07 Mr.Pontakon Hadee
ă
ดู
สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4  30 ต.ค. 2560 02:03 Mr.Pontakon Hadee
ă
ดู
ไตรมาสที่ 1 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  30 ต.ค. 2560 20:57 Mr.Pontakon Hadee
ă
ดู
ไตรมาสที่ 2 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  30 ต.ค. 2560 20:58 Mr.Pontakon Hadee
ă
ดู
ไตรมาสที่ 3 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  30 ต.ค. 2560 20:58 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  773 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2560 19:28 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  1098 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2560 19:27 Mr.Pontakon Hadee
ċ

ดู
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559  5 ก.ย. 2560 06:20 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  417 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:12 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  417 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:13 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  419 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:14 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  423 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:14 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563   309 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ค. 2563 01:36 Mr.Pontakon Hadee
ă
ดู
สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  29 ม.ค. 2561 22:21 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563   311 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ค. 2563 01:38 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ส.ค. 2561 08:56 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ส.ค. 2561 08:56 Mr.Pontakon Hadee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ส.ค. 2561 08:56 Mr.Pontakon Hadee
ċ

ดู
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2558  19 เม.ย. 2559 20:44 Mr.Pontakon Hadee