กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjbkJjTnp4MlFXWUU/view?usp=sharing

 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjVDFLa1RJT19hcVk/view?usp=sharing
 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานต่างๆ ประจำปี 2559
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjY0EwUG91MFk0a2c/view?usp=sharing


File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
รายงานการใช้เงินตามโครงการปีงบประมาณ 2559  19 เม.ย. 2559 20:44 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  487 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ต.ค. 2560 02:07 Super Admin
ă
ดู
สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4  30 ต.ค. 2560 02:03 Super Admin
ă
ดู
ไตรมาสที่ 1 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  30 ต.ค. 2560 20:57 Super Admin
ă
ดู
ไตรมาสที่ 2 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  30 ต.ค. 2560 20:58 Super Admin
ă
ดู
ไตรมาสที่ 3 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  30 ต.ค. 2560 20:58 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  773 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2560 19:28 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  1098 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2560 19:27 Super Admin
ċ

ดู
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559  5 ก.ย. 2560 06:20 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  417 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:12 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  417 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:13 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  419 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:14 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  423 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2560 08:14 Super Admin
ă
ดู
สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  29 ม.ค. 2561 22:21 Super Admin
ċ

ดู
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2558  19 เม.ย. 2559 20:44 Super Admin