กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
รายงานการใช้เงินตามโครงการปีงบประมาณ 2559  19 เม.ย. 2559 20:44 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  773 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2560 19:28 Super Admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  1098 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2560 19:27 Super Admin
ċ

ดู
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2558  19 เม.ย. 2559 20:44 Super Admin