ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

จัดซื้อหนังสือเรียน 2564.pdf

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่_49.pdf

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่_49.pdf

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง