รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี2563.pdf