รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf