แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566.pdf