รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปี 2563