การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

การดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา2566-ปรับ.pdf