ประกาศนโยบาย No Gift Policy

ประกาศ-No-gift-Policy2ภาษา-ตูมใหญ่วิทยา.pdf