การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565


036การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน-65.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564


036การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf