การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

036การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564