ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนตูมใหญ่.pdf