ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

031รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนตูมใหญ่ปีงบประมาณ 2565.pdf
  • รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนตูมใหญ่.pdf