ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประจำปี 2565

งานวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานวิชาการ.pdf

งานบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายบุคคล.pdf

งานกิจการนักเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายกิจการ.pdf

งานธุรการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการธุรการ.pdf

สถิติการให้บริการประจำปี 2564

งานวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายวิชาการ2564.pdf

งานกิจการนักเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายกิจการ.pdf

งานโรงเรียนธนาคาร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการธนาคาร.pdf

งานบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายบุคคล2564.pdf

งานธุรการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายวิชาการ2563.pdf