ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประจำปี 2566

สถิติการให้บริการงานธุรการ

1.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานธุรการ2566.pdf

สถิติการให้บริการงานวิชาการ

2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานวิชาการ2566.pdf

สถิติการให้บริการงานกิจการนักเรียน

3.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายกิจการ2566.pdf

สถิติการให้บริการงานธนาคารโรงเรียน

4.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโรงเรียนธนาคาร2566.pdf

สถิติการให้บริการงานบุคคล

5.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานบุคคล2566.pdf

สถิติการให้บริการประจำปี 2565

งานวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานวิชาการ.pdf

งานบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายบุคคล.pdf

งานกิจการนักเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายกิจการ.pdf

งานธุรการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการธุรการ.pdf