ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายวิชาการ2564.pdf

สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายกิจการ.pdf

สถิติการให้บริการของงานโรงเรียนธนาคาร ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการธนาคาร.pdf

สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายบุคคล2564.pdf

สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานธุรการ ปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 63 ปีงบประมาณ 2564)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการฝ่ายวิชาการ2563.pdf