กลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

คู่มือการจัดกิจกรรม/โครงการ ของงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(คลิกที่ภาพปกเพื่อเข้าดูรายละเอียดกิจกรรม)

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjYjJnbUtNOEFTYUE/view?usp=sharing