กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

ขั้นตอนการดำเนินการรับบริจาคช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ

https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjbW8teS1FbUZIQ1k?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjUXc2LW5PWnZlMGs/view?usp=sharing