กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

คู่มือการจัดกิจกรรม/โครงการ ของงานกิจการนักเรียน(คลิกที่ภาพปกเพื่อเข้าดูรายละเอียดกิจกรรม)

คู่มือกิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม จริยธรรม คู่มือโครงการเข้าวัดฟังธรรมฯ คู่มือนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjb0NGc1o5Tk9CaHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjUEtocHhSMGE4aE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjNndxQWpiaTVCZDg/view?usp=sharing