กลุ่มบริหารงานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

คู่มือบริหารงานกลุ่มบริหารงานธุรการ

คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjSFRCektSaDlNcEk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjVm9EbUpkTHA3UkE?usp=sharing