กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือการจัดกิจกรรม/โครงการ ของงานวิชาการ(คลิกที่ภาพปกเพื่อเข้าดูรายละเอียดกิจกรรม)

คู่มือขั้นตอนงานทะเบียนวัดผล คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

http://toomyai.ac.th/up_files/academic/tabian.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjZlIxaTFZTE5TY28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjRGl3ZExpR01FOU0/view?usp=sharing

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอแก้ 0 ร มส

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjd0RMTGVjdEtkZVk/view?usp=sharing

คำสั่งงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559