กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

http://www.ssbr32.com/salary32/index.php

ขั้นตอนการยืมเงินราชการ

(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

https://drive.google.com/open?id=0B7_S_6yoSnZjSnZOLWlydV9hVGM
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjVldhNVJYanJOaGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjaVRXamxKeV9SOUk/view?usp=sharing