OPEN HOUSE 2022

ประกาศรับสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ในกิจกรรม "มหกรรมวิชาการเปิดบ้านตูมใหญ่วิทยา" ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหกรรมวิชาการ-2565.pdf

ลิงก์สมัครออนไลน์ นักเรียน 1 คน สมัครได้รายการเดียว สมัครได้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น