กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566

ปีงบประมาณ 2563

1. ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

2. ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

3. สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)

4. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

1. ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ และ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ ปี 2562

ปีงบประมาณ 2561

1. แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและกลุ่มงานต่างๆ ปี 2561

2. ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ

3. ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ

4. ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรือง การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2561

4.1 ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)

คู่มือการปฏิบัติงาน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ปี 2561

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1g0nEiPYq0x8zJVloqHXjQeYc_9GEVy3i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7_S_6yoSnZjdFd6RkxqX2UtVlk
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjVDFLa1RJT19hcVk/view?usp=sharing

TW_SAR58.rar — รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2558

การจัดสรรงบประมาณ-ปีงบประมาณ-2559_online.xlsx — รายงานการใช้เงินตามโครงการปีงบประมาณ 2559

ไตรมาส 4 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 — สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 — ไตรมาสที่ 1 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 2 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 — ไตรมาสที่ 2 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 3 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 — ไตรมาสที่ 3 สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559 — รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 — สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1